Befri Danmark for dårlig arbejdstrivsel og –glæde. 10 års jubilæum 5 maj 2015.


Danmarks befrielses dag 2005, blev dagen for ”Befri danskerne for dårlig arbejdstrivel og –glæde”.
Jane Fornitz og Michael J. Ibsing indledte deres korstog den dag, for bedre trivsel og arbejdsglæde, beslutningen blev taget om aftenen den 5 maj 2005.

Tilstede den aften var, Jane, Frederik og Michael. Med en pludselig indskydelse og stor engagement, udråbte Michael starten for kampen mod dårlig Trivsel og Arbejdsglæde, Jane var straks med på ideen. Så i dag har vi 10 års jubilæum. (Vi havde nært glemt det!). Hvilke 10 år, med mange tusinde glade kursister, har vi taget et lille skridt hen imod befrielsen af danskerne, men der er langt vej igen, desværre! Med stor taknemlighed siger tak til alle vi har mødt i de 10 år, for kampen for bedre trivsel og arbejdsglæde. Efter 10 år fik vi i overenskomsten 2015 for offentlige ansatte indført at der skal arbejdes for bedre trivsel og arbejdsglæde på danske arbejdspladser. Et godt skridt, men vi må kunne gøre det bedre de næste 10 år, endnu flere skal have en god arbejdsplads med masser af trivsel og arbejdsglæde, tænk hvor mange år vi skal være på arbejdsmarkedet. Så for vores egen skyld skal trivsel og arbejdsglæde øges. Hvordan trives du på din arbejdsplads?