Poul Ekman

Forsker i ansigtsudtryk. Poul Ekman, har  i mange år forsket i vores kommunikation med hinanden via ansigtsudtryk. De samme ansigtsudtryk som alle mennesker har uanset om vi er født og lever i Danmark eller i Amazonas. Blindfødte har de samme ansigtsudtryk, sam anses at vær gen arveligt.

 

 

 

Psykologen Poul Ekman som i en årrække har undersøgt, hvordan vi udtrykker følelser ved hjælp af vores ansigtsmuskeler. Hans blik for umærkelige ansigtsudtryk fandt forskelle mellem den maske, en persons foregivne følelser udgør og det udtryk, som viser sig, når de sande følelser skinner igennem.

 

Charles Darwin påstod i 1872, (i sin bog "The Expression of the Emotions in Man and Animals"), at menneskers ansigter udtrykker den samme følelse på samme måde - uanset hvilken race og hvilken del af verden, de hører til.

 

Denne påstand forsøgte han at bevise ved nogle videnskabelige undersøgelser, som er blevet både kritiseret og forsøgt efterprøvet af forskere i det 20. århundrede.

 

Blandt andet lavede den amerikanske psykolog Paul Ekman m.fl. adskillige undersøgelser, hvor de fx viste forskellige billeder af nogle menneskers ansigter til en række forsøgspersoner fra vidt forskellige dele af verden. Forsøgspersonerne skulle så aflæse disse ansigters følelsesmæssige udtryk.

 

Det var bemærkelsesværdigt, at forsøgspersonerne i stor udstrækning var enige om, hvilke grundfølelser ansigtstrækkene udtrykte.

 

Konklusionen på disse videnskabelige undersøgelser var:

 

"There are some facial expressions of emotion that are universally characteristic of the human species"

 

Darwins påstand er altså til en vis grad blev videnskabeligt bevist.

 

Forskellige menneskers ansigtsudtryk er således påfaldende ens, når de oplever samme grundfølelse.

 

De grundfølelser, der er tale om, er:

 

  • Vrede
    • afsky

Frygt
Glæde
Sorg
Overraskelse

 

Dette er de "rene" følelser. Der imellem findes alle mulige "blandede" følelser. 

 

 

Hvor mange forskellige udtryk kan ansigtet danne? Og hvilke muskler er i brug, når vi for eksempel er vrede?
Under huden i ansigtet findes 24 muskler, som tilsammen danner de mange udtryk, vi kan lave. De er dog ikke alle i brug samtidig - for eksempel kræver et vredt ansigt otte muskler. Paul Ekman var en af de første til at arbejde videnskabeligt med menneskets ansigtsudtryk. Ekman og hans medarbejdere udviklede et system til at afkode ansigtet. Systemet er opbygget af såkaldte aktionsenheder. Hver enhed består af en eller flere ansigtsmusklers aktivitet, hvor resultatet er synligt for det menneskelige øje. Ved at studere videooptagelser af ansigtsudtryk har man udskilt over 40 aktionsenheder - byggesten i et ansigtsudtryk. Ved simpel kombinationsregning har Ekman derefter fundet frem til, at vores ansigt kan frembringe flere hundrede tusind udtryk. I praksis er der dog ret få udtryk, som går igen. Til gengæld benyttes nogle af dem universelt. I 1960'erne rejste Paul Ekman Jorden rundt, hvor han studerede primitive folkeslag. Han fandt, at der var syv grundlæggende udtryk, som går på tværs af alle kulturer, og som findes hos selv små børn, der er født døve og blinde.