Artikelindeks

Enneagrammet, kort oversigt

Enneagrammet er et mange århundrede system til at beskrive mennesker, og er under stadig udvikling.

Enneagrammet kan bruges til personlig- og teamudvikling. Forbedre kommunikation. Kan give rumlighed overfor andre og sig selv. Give forståelse for egne og andres reaktioner, adfærd og handle mønstrer. Kan bruges til at målrette feedback, ros og anerkendelse, finde typens motivation. At finde sin type gøres af personen selv, ved at søge indsigt. At finde andres type, gøres gennem observationer af adfærd, kropsprog, brug af sproget, samt spørgsmål afdækning.

Der er 9 typer se tegningen.

Typerne

 stræber efter noget forskelligt

Type 1:

Stræber efter at være perfekt

 Type 2:

Stræber efter at være forbundet

 Type 3:

Stræber efter at være fremragende

 Type 4:

Stræber efter at være unik

 Type 5:

Stræber efter at være adskilt

 Type 6:

Stræber efter at være tryg

 Type 7:

Stræber efter at være opstemt

 Type 8:

Stræber efter at være stærk

 Type 9:

Stræber efter at være fredfyldt

 


 

Type 1

Perfektionisten- Læreren-Moralisten-Fornyren. Er en person der har fokus på hvad der er ”rigtigt”, denne følelse af, at det er ”rigtigt” er drivkraft i arbejdet. Kan se detaljerne, for at tingene bliver så perfekte, som muligt. Det kan være vigtigt at der er rammer og regler for arbejdet. Tingene kan altid gøres lidt bedre, derfor er det vigtigt til stadighed at rette på tingene, så de fremstår rigtige. De har denne instinktive lyst til at rette, både på mig selv og andre. For overordnet set vil de gerne gøre en forskel, og det giver dem en ro når tingene er som de skal være. De har mange følelser inderst inde, og er ikke god til at vise følelser, ligesom det kan være svært at føle sorg, glæde, vrede og lyst. De syntes ikke man skal springe over hvor gærdet er lavest, og bliver stram i betrækket, når man ikke holder aftaler eller undgår at tage det ansvar der skal til. Først kommer pligten og siden kommer fornøjelserne. Har høje standarder for hvad der er rigtigt.

 

Stikord: Indre kritiker – gøre tingene rigtigt – gøre sig fortjent til – retfærdig harme – pligter før fornøjelse – god ordens sans – ved hvad der rigtigt/forkert - klare rammer og retningslinjer – fokus på detaljer, orden og strukturer – høje moralske standarder.

 


 

 

Type 2

Hjælperen-Omsorgspersonen-Vennen-Behageren. Det er ikke vigtigt at der er fokus på dem selv, derimod giver det dem en stor glæde og stolthed at se dem de holder af og støtter, får succes med det de laver. De er gode til at se hvad chef kollegaer har brug for, og det er let for dem. Når de kan få deres omgivelse til at vokse og gøre en forskel, hjælpe dem på vej, giver det en stor tilfredshed, og de bliver glade hvis man vil anerkende og rose dem for det, for så får de mere energi og lyst til at hjælpe flere. De kan bedste foldholde sig konkret til situationen. Det er vigtigt at indgå i relationer og de tager sjældent initiativet til at bryde relationerne, har lidt svært ved brud. De er ikke dem der beder om hjælp. De er dem, de andre kommer til når de har problemer, de kan nogle gange se at de har behov for støtte og hjælp, før de selv er bevidst om det.

Stikord: Få andre til at føle sig godt tilpas – give gaver – være noget for andre – pligtopfyldende – kender alle – dæmper egne behov - tilpasser sig andre – kan ikke bede om hjælp – dæmper egne behov – giver for at få – kender andres behov – vil det gode – vil ikke stå frem – manipulerende - charmerende.

 


 

Type 3

Udretteren-Motivatoren-Rollemodellen-Statussøgeren. De arbejder målrettet og få noget fra hånden er vigtigt. De har let ved at tale med alle, om det er top chefen, eller ham på gulvet, er underordnet, de kan faktisk skifte bare ved at gå ud af døren fra den ene til den anden. De er gode til at finde den hurtigste vej til målet, og de arbejder altid med mange mål samtidig. Når de kommer i mål med succes, får de en følelse at være dygtige og have udrettet noget. Når deadline nærmer sig, kan denærmest arbejde i døgndrift. Det er vigtigt at tingene ser rigtigt ud, og image har en betydning for dem.

Stikord: Jeg gør, derfor er jeg – konkurrence – målrettet – energisk – succes – arbejdsnarkoman – effektiv – gør noget i stedet for at føle – et mål, mange veje – god afslutter – selvkørende – inspirerer andre – gør flere ting på samme tid.

 


 

Type 4

Romantikeren-Kunstneren-Individualisten-Dramatikeren . De længes efter noget der er bedre end det, de har lige her.  De er unike og kreative. Sammenligner sig med andre mennesker, syntes ofte at andre er bedre end dem selv. De er gode til at rumme andres og egne følelser. De kan godt være rigtig, meget ked af det, og kan på kort tid blive i rigtig godt humør. De er gode til de kreative processer, hvor deres ideer er unikke. Der er mange der bruger dem til nære samtaler omkring deres bekymringer, for de er gode til at leve mig ind i dem.

Stikord: Forladthed – hvis bare…– melankoli – humørsvingninger – sarkasme -selvbebrejdelse – ægthed – originalitet – kreativitet – tankelæsning – at være noget særligt - unik - ikke at være lige som alle andre – tiltrækning / frastødning – mindreværd – indre ideal – andres mening / bekræftelse – empati – rummelighed – dygtige formidlere.

 


 

 

Type 5

Iagttageren-Udforskeren-Tænkeren-Opfinderen-Eksperten. De kan bedst lide at holde lidt distance, at vise deres egne følelser gør de sjældent. De bryder sig ikke om at give hurtige svar, vil gerne lige tænke over det. Når de udtaler dem, bruger de ikke mange ord, til gengæld bliver det meget præcist. Smalltalk er lidt spild af tid, de sætter dem grundigt ind i tingene, og kan lide at fordybe sig og blive lidt af en ekspert i et enkelt område. De arbejder selvstændigt og kan lide at gå ud over rammerne.

Stikord: Mentalt indelukket – holde hovedet koldt – holder af objektiv meningsfuld samtale – indsamle viden – information – store ideer – systemer – planlægning – flue på væggen – oplever følelserne senere – uafhængighed af andre – få behov – enkel livsførelse – trofast ven – god smag – de store sammenhænge – tænker i helheder – være alene – føler sig invaderet.

 


 

Type 6

Skeptikeren- Loyalisten-Tillidsmanden-Realisten. Inden de går i gang med et projekt, er det vigtigt at de sikrer sig at de har gennemtænkt hvad der kan gå galt. Der er ingen grund til at begå fejl, som vi kunne have undgået, ved at have taget sine forholdsregler. De er gode til at gennemskue, hvad der egentligt ligger bagved. De syntes at det er vigtigt at alle blive hørt, især måske dem der er i mindre tal. De kan bedst forholde dem til konkrete forhold. Bryder dem ikke at se minorieteter blive tromlet ned. De har det svært med autoriteter, især hvis de ikke varetager de svage.  De kan være bekymret og fanden i voldske. Der skal være en god balance, og er der ikke det kommer de på banen.

Stikord: Utryghed – være forberedt – aflæser andres humør – på vagt – indre dialog -– forestiller sig det værste “reservedele” med – ikke tillid til fremmede – projicerer egne følelser – tvivler på egne tanker og handlinger – tager modsatte standpunkt – tema med autoriteter – kæmper de svages sag– realisme – foregangsmænd – loyalitet – selvopofrende – angst for succes – “ser bagom” facaden ansvarlighed – ønsker balance.

 


 

Type 7

Eventyren-Entusiasten-Generalisten-Idemageren. De er gode til at få ideer, og får mange af dem. De kan bedst lide at der er mange muligheder, og vælger gerne det der er sjovest, skægt, og nyt. De bliver hurtigt begejstret og kan også begejstre andre. Når der er brainstorming i et projekt, er de dem der deltager mest. De holder af at prøve nyt og anderledes, kan kede sig hvis det bliver for ensformigt. De er analyserende, med planlægning af fremtiden som det de tænker mest på. De kan altid se noget positivt, i enhver situation, der ikke noget så galt at det ikke er godt for noget andet.

Stikord: Fokus på det positive – hektisk liv – sjovt – fremtidens eventyr – charme – nye ideer og mennesker – sindet flagrer – mange muligheder – overlegenhed – afstand til nuet – væk fra det kedelige – følger egne behov – stor bekendtskabskreds – kombinerer ideer – kan arbejde meget – Hvorfor gør du ikke bare?•• mange projekter samtidigt – grådighed efter oplevelser – flere bøger samtidig – selvmotiverende – ser det bedste i alt – ser den større sammenhæng – kreativ – inspirerende.

 


 

Type 8

Frontkæmperen-Lederen-Klippen-Beskytteren-Entreprenøren. Når de møder uretfærdighed, enten over for dem selv eller andre de holder af, er de nød til at råbe ”vagt i gevær”, det kommer oftest instinktivt og de tager gerne en diskussion på emnet. De vil gerne kæmpe for en god sag, og får energi af at slås for den gode sag om retfærdighed, og kæmper gerne til det sidste. De vil gerne vide hvor de står og især hvor andre står.  De kan virke dominerende, og kan blive vrede, og de har det fint med vrede.

Stikord:  Kontrol af territoriet – vrede – hævn – selvtillid – livet er en kamp – tester andre – indre sårbar kerne – styrke / svaghed – kan indtage en masse – fylder meget – taler højt – behov tilfredsstilles her og nu – retfærdighedens vogter – de svages forsvarer ligefrem – finde synderen – modargumenter preller af – klare linjer – eneret på sandheden – konfronterende – kontrol – sætter reglerne – bryder dem selv – energisk gavmild – stor arbejdsindsats.

 


 

Type 9

Fredselskeren-Optimisten-Mægleren-Healeren. De har en gode evner til at leve dem ind i hvordan andre har det. Oftest er der mange sider af en sag. De bryder sig ikke om uvenskab, holder mest af ro og harmoni. De kan have svært ved at beslutte dem og kan sjældent afslutte et venskab. Når de udfører et job, kan de let blive afledt. De er positive og ser lyst på tilværelsen.

 

Stikord:  vigtigt udsættes – gør noget andet – afledes nemt – svært  ved at træffe beslutninger – indre dialog– hober ting op – gamle problemer – behov for at være alene – rutiner – vaner – “space ud” – behagelighed – vrede udtrykkes ikke – stædighed – strejke – gør andre vrede – ser alle andres synspunkter – venlig – usynlig – harmoni – ligeværdighed – ubetinget støtte – god lytter.

 


 

Tryghed og pres

Forklaring af stregerne i enneagrammet, hver type har 2 streger kaldet ben. Et ben der peger hen til typen og det andet ben hvor pilen peger væk fra typen.

Hver type har 2 ben, et stress/pres ben og et trygheds ben, se tegningen. Når typerne bliver stresset, presset tager de egenskaber fra pilens retning, og når de er trygge går de mod pilen. De bliver ikke de andre typer, men tager dele af den anden type, oftes det postive fra typen i tryghed, mod pilens retning, og negative dele fra typen, når de går med pilen. På tegningen nedenunder kan man se at f.eks. type 1 har adgang til 4 når de bliver stresset presset, altså tager egenskaber fra 4´eren.,  og når der er trygge tager de egenskaber fra 7´eren.

 


 

Vinger

Vinger i enneagrammet. Typerne kan tage del af naboernes særkende.. Vi kalder det at typen har vinge til naboen. Du kan have en lille vinge, mellem eller en stor vinge. Disse vinger, kan vokse ind eller ud, igennem livet. Du kan have en vinge til naboen, der nærmest før var usynlig og i dag er stor. Du bliver ikke vingen, men tager kun en del af særkendet fra naboen. Naboens ben påvirker dig ikke, kun din egen type´s tryghed og stress ben har indflydelse for det er kun naboerne man tager egenskaber fra og ikke naboens stress- eller tryghedsben.

 


 

Undertyper, instinkter

Hver type har 3 under typer, instinkter.
De 3 instinkter, undertyper er  1) selvopholdelses - overlever,  2) én til én - sexual og  3) social. Vi har et primært instinkt, sekundært og et blindt. Instinktkombinationer kan kobles med de 9 Enneagram-typer, hvorved man opnår en endnu mere detaljeret beskrivelse af de motiver, der ligger bag ved typernes adfærd. De 3 instinkters undertyper er en yderligere dimension i forståelsen af den menneskelige psyke og i forståelsen af forskelligheden i hver af de 9 typer. Forståelsen for disse instinkter undertyper er lige så betydningsfuld som forståelsen af din primære Enneagram type. Instinkter, undertyperne repræsenterer en del af den menneskelige natur, og disse 3 instinkter undertyper handler om vores ur-evner til at overleve. Instinkterne undertyperne kan anvendes sammen med Enneagrammet og typerne.
Undertyperne, instinkter, som vi også kunne kalde for præferencer, kompetencer eller kvaliteter. Selvopholdelse overlever-instinktet, som handler om opretholdelsen af kroppens livsfunktioner, Én til én, sexualL-instinktet, som handler om evne til at gøre os synlige nok til at finde en mage, sørge for reproduktion og dermed sikre artens overlevelse og social-instinktet, som handler om skabe stærke og sikre bånd og relationer med andre mennesker.

 


 

Neurologi

 

2 amerikanske forskere, har skrevet en artikel om enneagrammet og hjerne kemi
The Enneagram and Brain Chemistry
by Eric S. Schulze, MD, Ph.D., and Tina Thomas, RN, DCSW
Kort beskrevet således: De tre neuro transmitter, dopamin, serotonin og noradrenalin, er i forskellig grad hos hver af typerne. Se skemaet

 

type

Dopamin

Seretonin

Noradrenalin

1

Medium

Medium

Lav

2

Medium

Høj

Medium

3

Høj

Medium

Medium

4

Lav

Lav

Medium

5

Lav

Medium

Høj

6

Medium

Lav

Høj

7

Høj

Høj

Høj

8

Høj

Lav

Lav

9

Lav

Høj

Lav