Hvad er Trivselsforum

 

Der er en stærkt stigende interesse for sundhed, trivsel og arbejdsglæde  -  i virksomhederne, hos den enkelte og i samfundet generelt - og ikke uden grund. Det skyldes blandt andet, at vi gennem undersøgelser og forskning får stadig mere viden om betydningen af trivsel og dennes positive afsmitning på arbejdsglæde, præstationer og velvære.

 

Trivselsforum vil gerne bidrage til at sætte fokus på - og øge den generelle sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Det sker gennem udbud af en lang række aktiviteter og gennem et samarbejde med ledere, arbejdspladser og/eller med dig personligt.

 

Trivselsforum er en virtuel markedsplads med mange forskellige boder, der alle udbyder produkter indenfor sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Produkterne har form af kurser, konferencer, træningsforløb og temadage men kan også være skræddersyede udviklingsforløb omkring trivsel og arbejdsglæde på den enkelte arbejdsplads.

 

Formelt har ledelsen ansvaret for trivslen på en arbejdsplads, men den gode trivsel opnås kun, hvis indsatsen er forankret på alle niveauer på arbejdspladsen.

 

Trivselsforum gennemfører aktiviteter, der skaber trivsel på arbejdspladsen,

men også aktiviteter for den enkelte, der øger/stimulerer de personlige kompetencer, der blandt andet har betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet men også har betydning for trivslen i livet generelt.

 

Trivselsforum samarbejder med Oxford Universitet i England og er bl.a. aktuelt involveret i et forskningsprojekt om ældre. Projektet skal analysere/kortlægge, hvordan medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde påvirker de ældres trivsel og glæde.