Profil af en medarbejder i ældreplejen.

Ud af 1.140 profiler, fra ældrepleje på kommunale arbejdspladser i byer og på land, kan vi så danne et billede af en gennemsnits personale i ældreplejen. En fantom tegning af en typisk medarbejder.

En kvinde, på 52 år. Som er rigtig glad for sit arbejde, der giver hende mening at arbejde med, hun føler at hun belønnes for sit arbejde.

Har en trivsel på 8,32 på en 10 skala.

Hun er overvejende konkret, og tænker meget praktisk, konkret og detaljeorienteret og er først og fremmest fokuserede på, hvad tingene kan bruges til her og nu. Hun kan have en tendens til ikke at bruge den fornødne tid til at skaffe sig et solidt beslutningsgrundlag, før der handles. Hun har endvidere vanskeligt ved at se en handling i et større perspektiv og knytte den an til en overordnet vision.

Hun er aktiv og initiativtagende i sociale og selskabelige sammenhænge og kan lide at være sammen med andre mennesker. Hun vil være tilbøjelig til at have sin opmærksomhed aktivt rettet mod den ydre verden, og føler sig stimuleret af at være i selskab med sine medmennesker. Hun kan være tilbøjelig til at fortabe sig i den ydre verdens mennesker og ting, og ende med altid at være i gang med et eller andet på bekostning af personlig dybde og kontakt med sit eget indre liv. Nogen vil opleve hende som overfladisk, mens andre vil nyde den ubesværede og engagerede måde, hun er til stede på.

Hun er igangsættende og foretagsom, har tendens til at være praktisk anlagt og kan bedst lide at få tingene fra hånden. Hun tager hurtigt bestik af en situation — også hvis den er ny og uvant — og handler hurtigt. Svagheden ved at være en udpræget aktiv type er, at hun ind imellem er lidt for ”hurtig på aftrækkeren” og derfor får besluttet sig og handlet, før hun har fået gennemtænkt en situation, med alt hvad dette kan medføre. Nogle mennesker oplever, at hun er lige en tand for energisk, mens andre nyder, at hun ikke skal overveje tingene i år og dage, før de får en respons eller en hjælpende hånd fra hende.

Hun opfatter verden i et detaljeret og konkret perspektiv. Som detaljeorienteret person kan hun godt lide, at tingene er konkrete. Hun har tendens til at være praktisk anlagt. Hun har en god sans for detaljer og tiltrækkes af det mere jordbundne og fundamentale. Hendes måde at tænke og udtrykke dig på er detaljeret, og den jordnære og praktiske måde at opfatte verden omkring hende gør, at hun foretrækker informationer med kendsgerninger i stedet for ideer eller abstraktioner.

Hun foretrækker at få en detaljeret og fyldestgørende information, og kan bedst lide at lære nyt ved at blive sat ind i det trin for trin i mindre portioner, og vil eventuelt samle de enkelte dele til en overordnet forståelse. Hun er først og fremmest interesseret i, hvad tingene kan bruges til her og nu. Hun kan være tilbøjelig til at opfatte de mere abstrakte personlighedstyper som temmelig luftige og svævende, og hun vil ikke have den store tiltro til, at de kan omsætte deres højtflyvende fantasterier til virkelighed. Et muligt svagt punkt kan være, vanskeligheder ved at prioritere arbejdsopgaver, fordi hun af og til kommer til at hænge fast i for mange detaljer. Hun kan derfor miste overblikket og komme til at bruge tid på mindre væsentlige ting.

Hun er meget nærværende og god til at samarbejde, og oplever at hun yder mere, når hun løfter opgaverne i fællesskab med sine kollegaer. Hun oplever at få god støtte fra kolleger.

Hun vurderer ud fra, hvordan situationen er “her og nu”. Hun er meget nærværende, for hun har ikke projekter i gang, der er hverken bag ud- eller fremadrettede. Som nutids-orienteret type vurderer hun de ting, der sker for hende i øjeblikket. Hun bedømmer de situationer, hun står i, ud fra hvad det hun sanser og fornemmer her og nu. Det kan være en fordel, at hun netop ikke hænger fast i fortiden, og derfor heller ikke holder sig selv eller andre fast i, hvad der evt. måtte være gået galt i fortiden. For hende foregår livet her og nu, og derfor skal det også leves her og nu. Når hun skal vurdere en ny ting eller en aktivitet, hun har mulighed for at anskaffe sig eller deltage i, vil hendes interesse være afhængig af, om det er noget, hun kan bruge umiddelbart her og nu. Svagheden ved at være for stærkt præget af dette mønster er, at hun netop ikke bruger fortidens erfaringer eller tænker på hvilke konsekvenser hendes handlinger kan få i fremtiden.

Hendes tidsoplevelse er mere langsigtet og dermed god til planlægning, er præcis i tid og god til at holde tidsplaner. Hun har en god evne til at overskue eller fornemme, hvor lang tid tingene tager. Hun har relativt nemt ved at udsætte sine umiddelbare behov. Hun har det skidt med at spilde sin tid og bryder dig ikke om at komme for sent, eller at andre gør det.

Når hun motiveres, er det af noget der bevæger sig aktivt og optimistisk hen imod de ting, som hun ønsker sig, og de fornøjelser og den tilfredsstillelse det vil give hende. Som primært hen imod type glæder hun sig til at nå sine mål, og når hun kommunikerer med andre mennesker, udtrykker hun sig i positive vendinger om de ting, hun ønsker dig. Hun motiveres betydeligt mere ved at der holde en ”gulerod” op for næsen af hende, end ved at fortælle hende om de negative konsekvenser ved ikke at gøre det. Ros og positiv kritik virker betydeligt mere motiverende på hende end negativ kritik eller trusler.

Hun er meget ligheds­orienterede og det vil sandsynligt, påvirke forandringsprocesser. Det er vores erfaring, at forandrings­processer tager længere tid med en meget lighedsorienteret medarbejdergruppe, og vi vil anbefale, at der i en forandringsproces sættes ekstra fokus på den interne kommunikation, når medarbej­derne skal rykkes ud af deres tryghedszone.

Hendes udvikling på arbejdspladsen, hvilke ændringer sker der når hun har været på arbejdspladsen i mere end 10 år.

Efter 10 års ansættelse stiger hendes trivsel og tilfredshed med arbejdet. Hun kan se endnu støre mening med det arbejde hun udfører. Hun føler at hun har støre indflydelse og involvere sig mere på arbejdspladsen og hun får mere anerkendelse for sit arbejde.

Med mere end 10 års ancienitet er hun blevet lidt mere proaktiv, igangsættende og foretagsom. Hun har tendens til at være praktisk anlagt og kan bedst lide at få tingene fra hånden. Kan tage hurtigt bestik af en situation — også hvis den er ny og uvant — at handle hurtigt.

Med årene er hun blevet lidt mere muligheds orienteretdet det vil sige hun er blevet mere tilbøjelig til at justere ind efter de betingelser, der eksisterer i den verden, hun lever i. Hun opfatter verden i nuet og har fået et støre behov for frihed.

Hun har udviklet sig til at være lidt mere konkret.  Hun foretrækker at få en detaljeret og fyldestgørende information, og kan bedst lide at lære nyt ved at blive sat ind i det trin for trin i mindre portioner, og vil eventuelt samle de enkelte dele til en overordnet forståelse. Hun er først og fremmest interesseret i, hvad tingene kan bruges til her og nu.

Med årene er hun blevet lidt mere ligehedsorienteret. Med et lidt støre behov for stabilitet, kontinuitet. Det traditionsrige og det forudsigelige. Med årene har hun har hun udviklet et støre behov for lighed og oplever et støre ubehag for megen forandring ad gangen.